Alles rondom fibro

Toen wij ontdekte dat we samen fibromyalgie hadden, liepen we steeds tegen vele obstakels aan, we werden steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Het werd tijd dat er om fibromyalgie veel veranderd en verbeterd moest worden. Het doel van dit forum


  Wat is WMO

  Deel

  Beheerders
  Admin

  Aantal berichten : 43
  Registratiedatum : 28-11-11

  Wat is WMO

  Bericht van Beheerders op wo feb 15, 2012 8:42 am

  Wat is de Wmo?

  Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. De gemeenten werden met de invoering van de wet verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk maakt om mee te doen in de samenleving.

  De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp in het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing.
  •De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers.
  •De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.
  •De Wmo biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.

  De volgende bestaande wetten worden in de Wmo samengevoegd:
  •Welzijnswet
  •Wet voorziening gehandicapten
  •Aantal subsidieregelingen uit de AWBZ (o.a. mantelzorgondersteuning)
  •De Huishoudelijke Verzorging uit de AWBZ
  •De openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

  De belangrijkste veranderingen

  Huishoudelijke verzorging:
  Huishoudelijke verzorging is de hulp die mensen krijgen bij het huishouden. Bijvoorbeeld hulp bij stofzuigen, wassen en strijken, ramen wassen enz. Deze hulp bij het huishouden wordt geregeld door de gemeenten. De hulp valt dus onder de Wmo.

  Alle inwoners van de gemeente met een indicatie voor thuiszorg kunnen voor één van deze drie aanbieders kiezen. U krijgt dan zorg in natura, hetgeen betekent dat de gemeente de zorg betaalt en u zoals gebruikelijk een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK moet betalen.

  Bij het aanvragen van thuiszorg zijn er twee mogelijkheden:

  a. Thuiszorg in natura bij één van de drie bovengenoemde thuiszorgaanbieders.

  b. Kiezen voor een persoonlijk budget. Mits u aan een aantal voorwaarden voldoet kunt u een budget krijgen waarmee u zelf zorg kunt inkopen. U dient zich dan wel te realiseren dat u:
  •U de afspraken met hulpverleners in een overeenkomst moet vastleggen. Dit kan zijn met een thuiszorginstelling maar ook met anderen.
  • U zelf zorg moet dragen voor de betaling van hulpverleners.
  • U een financiële administratie bij dient te houden en het persoonlijk budget aan de gemeente moet verantwoorden c.q. moet afrekenen.
  • U in de meeste gevallen de werkgeversrol vervult en verantwoordelijk bent voor afdracht van premies e.d.
  • U bij een persoonlijk budget voor huishoudelijke hulp op basis van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Voerendaal een lager bedrag krijgt dan wanneer u kiest voor zorg in natura, namelijk 75%. Dit omdat in het persoonlijk budget geen vergoeding zit voor overheadkosten, maar alleen voor directe zorg.

  Verpleging en verzorging:

  Persoonlijke verzorging is de hulp die mensen voor zich zelf krijgen . Bijvoorbeeld hulp bij het douchen, aankleden, opstaan, eten en drinken. Persoonlijke verzorging valt niet onder de Wmo maar wordt uit de AWBZ betaald.

  Mensen met beperkingen door ziekte, handicap of ouderdom moeten nu voor verschillende voorzieningen aparte papieren invullen. Dat geeft een hoop administratie. De Wmo bundelt een aantal wetten tot één regeling. Dat betekent dat mensen maar één keer hun vragen hoeven te stellen. Er is één loket als aanspreekpunt voor alle zorg , ondersteuning en advisering.

   Het is nu wo dec 12, 2018 2:16 am